Memori pergumulan hidup : manakala wong cilik memotret para pembesar