5 Guru Agung Jawa ( Kisah dan Ajaran Lima Sufi Agung Jawa )

Obral!

Rp38.400,00

Antara yang menyembah dan yang disembah itu hakikinya adalah sama juga yakni Allah. Demikianlah, maka Allah yang berkuasa dan menghukum itu tiada lain adalah hamba juga.

Deskripsi

Hamba ini adalah Allah dan Allah itu juga Hamba.( Syekh Siti Jenar – Serat Centhini ). Menghadapkan wajah dihadapan gusti ini sama artinya dengan membelakangi sesuatu selain Dia, yakni membelakangi makanan dan minuman, membelakangi kejahatan, membelakangi tidur, dan membelakangi kesenangan dunia. Inilah yang disebut mati sajroning urip (mati dalam hidup). (Syekh Amongraga – Serat centhini). Kalau jauh dia menjadi sangat jauh sehingga tak diketahui dan ketika dekat dia menjadi sangat dekat sehingga tak dikenali. (Syekh Malang Sumirang – Suluk Malang Sumirang).

Spesifikasi

Berat 300 g
Penulis

Penerbit

Genre

Ukuran

Jumlah Halaman

229 hlm

Tahun Terbit

April 2016

ISBN

978-979-16028-4-6