Manajemen Keluarga Islami

Rp40.000,00

Keluarga adalah sebuah ikatan yang dijadikan oleh Allah sebagai sarana ladang amal kebaikan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Iman seseorang masih belum disebut sempurna jika seseorang belum berkeluarga. Dengan demikian diwajibkan menikah dan berkeluarga bagi siapa saja yang mampu menunaikannya, jika tidak mampu maka berpuasalah sebagai pilihannya.
Islam datang sebagai penyempurna agama yang telah lalu, dan dengan kedudukan tersebut, sehingga islam begitu rapi dalam mengatur roda kehidupan di muka bumi ini. Entah dari segi ibadah mahdah atau ghairu mahdah.

Deskripsi

Dengan demikian adanya buku ini semoga berfungsi sebagai penjelas akan pentingnya membina keluarga yang sesuai dengan harapan kita melalui kaidah hukum islam yang diturunkan oleh Allah atas rasulnya. Harapan, semoga dapat bermanfaat bagi kita yang menginginkan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Spesifikasi

Berat 500 g
Penulis

Penerbit

Genre

Ukuran

Kertas

,

Jumlah Halaman

BW 141 HLM

Versi Ebook

Tahun Terbit

Juli 2017

ISBN